COLUMN

Landschappen tussen wal en schip?

Het landschap staat gigantisch onder druk. De energietransitie, woningbouwopgave, stikstofopgave, natuuropgave: los van elkaar komen ze af op het boerenland en vormen zo een bedreiging voor het landschap. Wat is bijvoorbeeld het effect als je boeren uitkoopt rondom natuurgebieden? Zij ‘boeren’ vaak in een kleinschaliger landschap. Wat gebeurt er met dit landschap als de laatste boeren hier het licht uitdoen?

Landschap valt nu vaak tussen wal en schip en is daarmee het kind van de rekening. Terwijl landschapselementen juist een oplossing kunnen bieden voor al die opgaves. Ik zie die oplossingen en pas ze toe in mijn eigen bedrijf. Ook zijn kleinschalige landschappen een genot voor het oog en hierdoor van belangrijke waarde voor de recreatieve sector.

We verwachten allemaal dat boeren een concrete, structurele bijdrage leveren aan het behalen van natuurdoelen. Het is ook een voldongen feit dat deze enkel behaald kunnen worden als er voor het boerenland maatregelen komen. Durf boeren dan ook ruimschoots te compenseren voor de diensten die ze leveren. In de praktijk is dat nu vaak nog behoorlijk mager.

Natuurlijk zie ik ook zeker de verbeteringen die we al met z’n allen hebben gecreëerd in onze prachtige provincie. Vanuit Vereniging Nederlands Cultuurlandschap werk ik samen met Natuurrijk Limburg. We hebben er samen voor gezorgd dat het cultuurlandschap op veel plekken in Limburg steeds meer opveert.

Ook ben ik zelf lid van Natuurrijk Limburg. Met hun ondersteuning heb ik agrarisch natuurbeheer kunnen toepassen op het landgoed dat al decennialang in mijn familie is. Het resultaat: verschillende landschapselementen van vroeger zijn weer terug. De weides, begraasd door een kudde Limousin-runderen en schapen, zijn nu weer omzoomd met hagen. En de poel en de boomgaard zijn hersteld.

Zo is het landschap diverser geworden, goed voor verschillende soorten. En niet alleen goed voor de biodiversiteit trouwens. We hebben ook een wandelpad aangelegd. Als ik dan de enthousiaste reacties van wandelaars hoor over de omgeving: ja, daar doe ik het voor!

Gertjan Sengers
Deelnemer ANLb en medewerker Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
(vereniging voor landschaps- en biodiversiteitsherstel in het Nederlandse cultuurlandschap).

Foto: De Verbeelding

Foto: De Verbeelding