COLUMN

“Ik hoorde de grutto alweer roepen, dus ik heb goede hoop”

Als we niets doen voor de weidevogels, weten we dat het sowieso de verkeerde kant op gaat. Daarom hebben we als melkveebedrijf meer dan 15% van ons land ingericht voor deze dieren. Van 1 april tot half juli laten we er het gras langer groeien en dan is het… ‘vooral niet aankomen a.u.b.’.

Klinkt simpel, maar bedenk: weidevogelbeheer is niet iets wat je er even bij doet, tussen de soep en de aardappelen door. Onze puzzel klopt: we weten wat het ons elk jaar oplevert. Zo kunnen we het hooi van het ‘vogelland’ voor onze koeien gebruiken en deels doorverkopen. Denk daaraan als je óók wilt starten met agrarisch natuurbeheer: houd scherp in de gaten hoe je je bedrijfsvoering in stand houdt. En kijk hoe de natuurdoelstellingen daarin passen.

Onze percelen liggen in Noord-Brabant en Limburg. We hebben te maken met twee provincies, drie gemeenten en twee waterschappen. De regelingen voor weidevogelbeheer zijn hier niet hetzelfde, en dat maakt het af en toe behoorlijk complex. Je bent ondernemer en wil zoveel mogelijk zelf de keuzes maken. Door te kiezen voor het ANLb geef je een deel van je stuur uit handen.

Hier word je natuurlijk voor gecompenseerd, maar er blijft een bepaalde onzekerheid. Want wat als er ineens andere eisen komen? Nu hebben we nog veel vrijheid, zoals qua perceelinrichting. Je hebt een visie nodig voor de langere termijn. Dus: ‘Zo gaan we het de komende 20 jaar doen.’ Dan weet je waarvoor je afspraken maakt.

Als je je committeert aan een regeling, wil je natuurlijk ook dat deze succes heeft. Op ons land zien we vooral grutto’s en wulpen. Weidevogelvrijwilligers komen regelmatig langs om ze te tellen. We weten: er zijn door de jaren heen echt vele vogels gered door onze werkwijze. De afgelopen twee jaar vielen de resultaten van de tellingen tegen. Vooral ‘dankzij’ droogte en natuurlijke vijanden helaas. Jammer, maar ik laat me niet ontmoedigen. Hopelijk trekt het aantal snel weer aan. Laatst hoorde ik de grutto alweer roepen boven het land, dus ik heb goede hoop.

Henk Aarts
eigenaar melveebedrijf Koe & Koe

Foto: De Verbeelding

Foto: De Verbeelding