EXTERNEN AAN
HET WOORD

Om waarachtig haar missie te verwezenlijken, werkt Natuurrijk Limburg samen met verschillende regionale en landelijke partijen. Hoe kijken zij tegen deze samenwerking aan? Enkele organisaties vertellen.

Jules Bos

Vogelbescherming

Jules Bos

Vogelbescherming

“Natuurrijk Limburg en Vogelbescherming komen elkaar regelmatig tegen op bijeenkomsten. Ik ken de mensen van Natuurrijk Limburg, weet hoe ze ‘in de wedstrijd zitten’. Bij hen staat de ecologie voorop: hoe kunnen we het maximale eruit halen voor de soorten waar we het voor doen? Waar Natuurrijk Limburg voor staat: dat weten ze altijd goed over de bühne te brengen. Ze hebben een duidelijke visie op landbouw, natuur en agrarisch natuurbeheer en weten hoe ze boeren hiervoor kunnen enthousiasmeren.

De inhoudelijke kennis van de medewerkers is erg groot, ze zijn allemaal gedreven natuurbeschermers. Ze kennen hun soorten en weten wat deze nodig hebben. Daar doen ze allemaal hun uiterste best voor. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de eigen onderzoeken die Natuurrijk Limburg stimuleert en organiseert, zoals rondom de patrijs. Die zijn allemaal van hoge kwaliteit. Daarin onderscheidt Natuurrijk Limburg zich echt van veel andere collectieven, petje af!

Die nadruk op de inhoud zie je ook terug in de nieuwsbrieven van Natuurrijk Limburg. Daarin staan de plant- en diersoorten van het Limburgse boerenland centraal en gaat het vooral over de vraag hoe we ze een duwtje in de rug kunnen geven. Wat ik Natuurrijk Limburg zou willen meegeven: vooral zo dóórgaan!”

Alex Datema

Voorzitter BoerenNatuur

Alex Datema

Voorzitter BoerenNatuur

“BoerenNatuur is de vereniging voor agrarische collectieven. De meeste provincies bestaan uit meerdere agrarische collectieven. Limburg heeft er ‘maar’ één. Dit vraagt van Natuurrijk Limburg dat ze ook de regionale rol op zich neemt. Dat is een grote uitdaging. Want: hoe bereik je deelnemers door de hele provincie?

Die taak neemt Natuurrijk Limburg erg serieus. Ze hebben veel aandacht voor maatwerkbeheer en ik zie dat ze de beheerders goed meenemen in kwaliteitsopgaven. Dus: wat is er nodig, waarom en hoe kunnen we dit samen voor elkaar krijgen? Die regionale ondersteuning hebben ze scherp op het netvlies. Ook zijn er veel activiteiten en (veld)bijeenkomsten door de gehele provincie, waarbij ze leden én niet-leden bereiken.

Ook met de landelijke betrokkenheid zit het zeker goed. Natuurrijk Limburg heeft een positief-kritische houding tegenover nieuwe ontwikkelingen. Ze zijn open en denken creatief mee, in het belang van de grotere en de kleinere collectieven. Die constructieve blik op de toekomst kunnen we goed gebruiken.”

Maurice La Haye

Teamleider en onderzoeker Zoogdiervereniging

Maurice La Haye

Teamleider en onderzoeker Zoogdiervereniging

“Natuurrijk Limburg maakt deel uit van de Korenwolfcommissie, net als de provincie Limburg en verschillende andere natuur- en boerenvertegenwoordigers. Ook de Zoogdiervereniging is hierbij betrokken. De korenwolf staat op het randje van uitsterven. De commissie wil de ernstig bedreigde soort weer laten terugkeren in het Limburgse landschap.

In deze missie zijn al veel boeren ‘mee’, zeker ook dankzij de inspanningen van Natuurrijk Limburg. Zo’n 700 hectare akkers is nu ingericht voor hamsterbeheer. Dat betekent: aangepaste gewassen, een alternatieve manier van oogsten en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De resultaten zijn zichtbaar: niet alleen de korenwolf wordt hier beter van, maar de natuur in z’n geheel.

Op de ‘hamsterpercelen’ zie je bijvoorbeeld ook steeds meer patrijzen, veldmuizen en veldleeuweriken. Een mooi resultaat. Complimenten aan de meewerkende boeren!

Ook is er een fokprogramma voor de korenwolf, hier geven wij als Zoogdiervereniging advies over. De stand van zaken nu in Limburg: het dier is gelukkig behouden, alleen blijft het kweekprogramma nodig om de soort overeind te houden. Dat is spijtig. Om dit te veranderen, zijn er nog aanzienlijk meer hectaren hamsterbeheer nodig. Dit is kostbaar en er gaat veel tijd overheen. Het is van veel factoren afhankelijk, zoals politieke beslissingen en maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld.”

Foto: Laurens Eggen.

“De inhoudelijke
kennis van de medewerkers is erg groot, ze zijn allemaal
gedreven natuur-
beschermers. Ze kennen hun soorten en
weten wat deze nodig hebben.”

Natuurrijk Limburg organiseert regelmatig kennis- en veldbijeenkomsten met deelnemers over uiteenlopende thema’s in agrarisch natuur- en landschapsbeheer.