Versterken kleinschalig biodivers landschap

GEOPTIMALISEERD BEHEER 2016 – 2022

Natuurrijk Limburg beheert met haar leden veel verschillende landschapselementen. De leden zorgen voor steeds meer samenhang tussen alle elementen. Soorten vinden dan én voedsel én schuil- en nestgelegenheid. Dit beheer voor extra natuurresultaat wordt steeds meer toegepast. Het zorgt voor een rijkere biodiversiteit in het Limburgse landschap. 

(Kijkt u mobiel? Draai het scherm horizontaal en zoom in om de afbeelding te bekijken!)

2022:

DEELNEMERS, KILOMETERS, HECTARES

KNIP- & SCHEERHEG

HOOGSTAMBOOMGAARD

TOENAME GEOPTIMALISEERD BEHEER DOOR DEELNEMERS

KRUIDENRIJK GRASLAND

FUNCTIE VOOR NATUURWAARDEN
Schuilgelegenheid voor vogels en andere fauna; nectar voor insecten. 

POELEN

FUNCTIE VOOR NATUURWAARDEN
Biotoopverbetering voor amfibieën en insecten.

KNIP- & SCHEERHEG EN STRUWEELHAAG

FUNCTIE VOOR NATUURWAARDEN
Voedselbeschikbaarheid en schuilgelegenheid.

HOOGSTAMBOOMGAARD

FUNCTIE VOOR NATUURWAARDEN
Biotoopverbetering voor vogels en insecten

SOORTEN DIE BAAT HEBBEN BIJ KWALITEITSBEHEER

  • Grauwe klauwier
  • Insecten
  • Steenuil
  • Kamsalamander
  • Patrijs
  • Geelbuikvuurpad
  • Vroedmeesterpad
  • en meer!