OVERWEGINGEN VAN EEN INTENSIEVE VOLLEGRONDSTUINBOUWER

Wie ooit het kenmerkende getrompetter heeft gehoord zal altijd in verwondering omhoog kijken: kraanvogels! Met het natter worden van natuurgebied de Mariapeel krijgt deze trekvogel er ineens een mogelijk broedgebied bij. Om de kraanvogel en zijn kuikens voldoende voedsel te bieden, legt Natuurrijk Limburg samen met boeren rond de Mariapeel speciale vogelakkers aan. Een van die boeren is intensieve vollegrondstuinbouwer Wiel Berden uit America, die meedoet met 6 hectare.

Foto: Laurens Eggen.

Foto: Laurens Eggen.

Wie ooit het kenmerkende getrompetter heeft gehoord zal altijd in verwondering omhoog kijken: kraanvogels! Met het natter worden van natuurgebied de Mariapeel krijgt deze trekvogel er ineens een mogelijk broedgebied bij. Om de kraanvogel en zijn kuikens voldoende voedsel te bieden, legt Natuurrijk Limburg samen met boeren rond de Mariapeel speciale vogelakkers aan. Een van die boeren is intensieve vollegrondstuinbouwer Wiel Berden uit America, die meedoet met 6 hectare.

“Ik moest best een tijdje nadenken, toen Natuurrijk Limburg in 2016 vroeg of ik mee wilde doen voor de kraanvogel. Ik houd van de natuur, maar we hebben ook veel ‘gestreden’ tegen uitbreiding van de Mariapeel. Ik woon hier al 67 jaar, de grond is ontgonnen na de oorlog. ‘Nooit meer honger’ was het toen. Ik wilde hier graag een boterham blijven verdienen.

Is de overheid een betrouwbare partner, vroeg ik me af. Straks komt er een zeldzaam plantje, en dan willen ze overal natuurgebied van maken. Hoe gaat het met onkruid? Je mag niet bemesten en onkruiden houden van arme grond. Je legt een perceel voor zes jaar vast, dat is lastig in de tuin- en akkerbouw. Het perceel kan dan namelijk niet meedoen in de rotatie. Op de rest van de gronden moet ik dus intensiever werken. Tien jaar geleden had ik misschien niet meegedaan, maar inmiddels ben ik aan het afbouwen. Daarom heb ik aanvankelijk ‘ja’ gezegd.

Wiel Berden. Foto: Laurens Eggen.

Vollegrondstuinbouwer Wiel Berden heeft een deel van zijn perceel als vogelakker aangelegd. Foto: Laurens Eggen.

“De gesprekken met Natuurrijk Limburg waren meteen heel positief.
Nog steeds.”

Kraanvogel

De gesprekken met Rik Schreurs van Natuurrijk Limburg waren meteen heel positief. Nog steeds. Als ik last heb van Jacobskruiskruid, dan hebben we het daar gewoon over.  Het is niet: zo moet je het doen en einde verhaal als je het fout doet. We werken en leren ook samen.

Om het ANLb aantrekkelijker te maken, zouden akkerbouwers een vergelijkbaar perceel erbij moeten kunnen huren. Niemand kan hier tegen zijn, maar ook het financiële plaatje moet kloppen.

Er zitten veel blauwe kiekendieven en buizerds op de vogelakker. ’s Avonds komen de reeën en hazen uit de beschutting tevoorschijn. Ik zie ook kraanvogels foerageren. Ze zijn heel schuw: als ze je op 400 meter afstand zien, dan gaan ze al vliegen. Het blijft de vraag of ze zich gaan vestigen. Maar we scheppen condities waardoor allerlei vogels en insecten beter overleven, dat is al een grote plus.”

Veldbijeenkomst kraanvogels.

Kraanvogel in het veld.