Poelen trekken amfibieëen

Boomkikker, vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad en kamsalamander. Uit grootschalig onderzoek blijkt: in 30% van de ANLb-poelen van Natuurrijk Limburg vinden we zeldzame amfibieën. Een korte terugblik op dit onderzoek en de resultaten.

De provincie Limburg is rijk aan verschillende zeldzame amfibieën, deels uniek voor Nederland. Poelen zijn ontzettend belangrijk voor deze soorten. Daarvoor doen bijna 190 leden van Natuurrijk Limburg gezamenlijk aan maatwerkbeheer, bij meer dan 300 poelen. In 2020 en 2021 voerde een adviesbureau een amfibieënonderzoek uit in al deze ANLb-poelen.

“Ik geniet van het leven in de poelen”

Zeldzame soorten in 92 poelen

Veldcoördinator Pieter Puts vertelt: “In het onderzoek hebben zo’n 310 poelen ‘meegedraaid’. De waarnemingen zijn vooral verzameld bij het veldonderzoek en deels ook op basis van recente gegevens uit invoerportalen zoals NDFF. De onderzoekers hebben vaak in gezelschap van de deelnemende boer de poelen onderzocht. In 92 poelen troffen we één of meer zeldzame of bijzondere doelsoorten aan, zoals de vroedmeesterpad, kamsalamander of poelkikker. Dat vinden we een heel mooi percentage.”

Aantrekkingskracht vergroten

In het onderzoek stond het tellen van de soorten centraal. Daarnaast werd er beheeradvies gegeven. Puts: “Sommige soorten vragen iets anders van hun leefgebied dan de standaard beheermaatregelen. Het is dus belangrijk hoe je hiermee omgaat. We geven leden graag inzicht in hun rol bij het behoud van bijzondere soorten en het creëren van méér biodiversiteit.”

Kamsalamander. Foto: Henk Heijligers.

Poelkikker. Foto: Luc Hoogenstein.

Van melkveebedrijf naar nieuwe natuur

Alpenwatersalamander, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en poelkikker. De amfibieën hebben het goed in de drie poelen op het landgoed van Jan Strous in Ell, zo bleek uit het poelenonderzoek. Strous vormde zijn melkveebedrijf jaren geleden om tot vakantiepark en camping. Met het ANLb kon hij hier nieuwe natuur creëren: weilanden en bos.

Strous: “Rondom de poelen heb ik vooral struweel, aantrekkelijk voor het water én amfibieën. Natuurrijk Limburg gaf me beheeradvies: twee derde van de begroeiing in de poel en langs de kant blijft staan, en een derde maai ik. Dit wissel ik jaarlijks af. Ik geniet elke dag weer van het leven in de poelen en de reacties van recreanten.”

Foto: De Verbeelding

Foto: De Verbeelding

Van melkveebedrijf naar nieuwe natuur

Alpenwatersalamander, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker, bastaardkikker en poelkikker. De amfibieën hebben het goed in de drie poelen op het landgoed van Jan Strous in Ell, zo bleek uit het poelenonderzoek. Strous vormde zijn melkveebedrijf jaren geleden om tot vakantiepark en camping. Met het ANLb kon hij hier nieuwe natuur creëren: weilanden en bos.

Strous: “Rondom de poelen heb ik vooral struweel, aantrekkelijk voor het water én amfibieën. Natuurrijk Limburg gaf me beheeradvies: twee derde van de begroeiing in de poel en langs de kant blijft staan, en een derde maai ik. Dit wissel ik jaarlijks af. Ik geniet elke dag weer van het leven in de poelen en de reacties van recreanten.”